View Times and Book

Al Qasr Mall - Riyadh

 1. Standard
  1. 9:20am
  2. 1:50pm
  3. 4:00pm
  4. 7:10pm
  5. 9:40pm
  6. 11:50pm

Atyaf Mall - Riyadh

 1. Standard
  1. 9:00am
  2. 1:30pm
  3. 3:45pm
  4. 6:20pm
  5. 8:20pm
  6. 10:20pm

Kingdom Centre - Riyadh

 1. Standard
  1. 12:45pm
  2. 4:05pm
  3. 7:45pm
  4. 9:30pm

Red Sea Mall - Jeddah

 1. Standard
  1. 9:20am
  2. 1:40pm
  3. 7:05pm
  4. 2:00am

Riyadh Front - Riyadh

 1. GOLD
  1. 1:45pm
  2. 7:10pm
  3. 12:20am
 2. Standard
  1. 9:50am
  2. 1:00pm
  3. 3:10pm
  4. 7:10pm
  5. 9:20pm
  6. 12:00am

Riyadh Park - Riyadh

 1. Standard
  1. 9:50am
  2. 1:20pm
  3. 3:40pm
  4. 7:00pm
  5. 9:30pm

The Roof - Riyadh

 1. Standard
  1. 9:20am
  2. 1:40pm
  3. 3:50pm
  4. 6:15pm
  5. 8:30pm
  6. 10:40pm

West Avenue Mall - Dammam

 1. Standard
  1. 9:30am
  2. 4:20pm
  3. 9:20pm

Al Qasr Mall - Riyadh

 1. Standard
  1. 10:00am
  2. 1:20pm
  3. 3:40pm
  4. 6:30pm
  5. 8:45pm
  6. 11:00pm
  7. 1:20am

Atyaf Mall - Riyadh

 1. Kids
  1. 12:15am
  2. 2:25am
 2. Standard
  1. 9:15am
  2. 2:00pm
  3. 8:30pm

Kingdom Centre - Riyadh

 1. Standard
  1. 12:45pm
  2. 10:45pm
  3. 1:10am

Red Sea Mall - Jeddah

 1. GOLD
  1. 9:40am
  2. 8:20pm
 2. Standard
  1. 1:55pm
  2. 4:00pm
  3. 7:05pm
  4. 11:25pm
  5. 3:25am

Riyadh Front - Riyadh

 1. GOLD
  1. 7:25pm
  2. 2:30am
 2. Standard
  1. 1:30pm
  2. 7:50pm
  3. 12:30am

Riyadh Park - Riyadh

 1. Kids
  1. 1:20am
 2. Standard
  1. 4:00pm
  2. 9:50pm

The Roof - Riyadh

 1. Standard
  1. 9:00pm
  2. 1:30am

West Avenue Mall - Dammam

 1. Standard
  1. 1:20am

Al Qasr Mall - Riyadh

 1. Standard
  1. 9:20am
  2. 1:20pm
  3. 3:45pm
  4. 7:00pm
  5. 9:30pm
  6. 12:00am

Atyaf Mall - Riyadh

 1. Standard
  1. 9:15am
  2. 1:15pm
  3. 3:40pm
  4. 6:15pm
  5. 9:25pm
  6. 11:50pm
  7. 2:15am

Kingdom Centre - Riyadh

 1. Standard
  1. 3:00pm
  2. 6:45pm
  3. 10:00pm
  4. 12:05am

Red Sea Mall - Jeddah

 1. IMAX
  1. 9:40am
  2. 4:15pm
 2. GOLD
  1. 1:40pm
  2. 6:55pm
  3. 12:10am
 3. Standard
  1. 9:00pm
  2. 12:50am

Riyadh Front - Riyadh

 1. Standard
  1. 9:40am
  2. 1:45pm
  3. 4:10pm
  4. 6:50pm
  5. 9:40pm
  6. 12:10am
  7. 2:30am

Riyadh Park - Riyadh

 1. IMAX
  1. 9:20am
  2. 1:00pm
  3. 3:40pm
  4. 6:20pm
  5. 8:50pm
  6. 11:15pm
  7. 1:40am

The Roof - Riyadh

 1. Standard
  1. 1:20pm
  2. 3:50pm
  3. 8:45pm
  4. 1:15am

West Avenue Mall - Dammam

 1. MAX
  1. 8:45am
  2. 3:40pm
  3. 8:30pm
  4. 1:30am

Al Qasr Mall - Riyadh

 1. Standard
  1. 10:00am
  2. 1:45pm
  3. 4:00pm
  4. 6:20pm
  5. 8:40pm
  6. 11:00pm
  7. 1:20am

Atyaf Mall - Riyadh

 1. Standard
  1. 9:00am
  2. 9:30am
  3. 1:50pm
  4. 4:00pm
  5. 6:20pm
  6. 8:20pm

Kingdom Centre - Riyadh

 1. Standard
  1. 1:45pm
  2. 6:15pm
  3. 7:45pm

Red Sea Mall - Jeddah

 1. Kids
  1. 6:40pm
  2. 1:05am
 2. Standard
  1. 9:40am
  2. 1:40pm
  3. 3:45pm
  4. 6:55pm
  5. 9:20pm
  6. 9:20pm

Riyadh Front - Riyadh

 1. Standard
  1. 9:30am
  2. 1:00pm
  3. 3:10pm
  4. 7:10pm
  5. 9:25pm
  6. 11:30pm

Riyadh Park - Riyadh

 1. Standard
  1. 9:00am
  2. 10:00am
  3. 1:30pm
  4. 1:30pm
  5. 3:45pm
  6. 7:00pm
  7. 9:20pm
  8. 11:30pm
  9. 1:40am

The Roof - Riyadh

 1. Kids
  1. 11:30pm
 2. Standard
  1. 9:40am
  2. 1:20pm
  3. 3:10pm
  4. 3:30pm
  5. 6:40pm
  6. 9:25pm
  7. 11:10pm

West Avenue Mall - Dammam

 1. Kids
  1. 9:15am
  2. 10:35pm
  3. 12:45am
 2. Standard
  1. 9:15am
  2. 4:05pm
  3. 6:30pm
  4. 8:40pm

Al Qasr Mall - Riyadh

 1. Standard
  1. 10:00am
  2. 2:00pm
  3. 4:00pm
  4. 6:40pm
  5. 8:35pm
  6. 10:30pm
  7. 12:30am

Atyaf Mall - Riyadh

 1. Standard
  1. 1:50pm
  2. 3:50pm
  3. 6:20pm
  4. 8:20pm
  5. 10:20pm
  6. 12:20am
  7. 12:45am
  8. 2:20am
  9. 3:10am

Kingdom Centre - Riyadh

 1. Standard
  1. 1:15pm
  2. 6:15pm
  3. 8:30pm
  4. 10:45pm
  5. 1:20am

Red Sea Mall - Jeddah

 1. GOLD
  1. 4:40pm
  2. 1:20am
 2. Standard
  1. 10:00am
  2. 2:10pm
  3. 11:15pm
  4. 11:40pm
  5. 1:10am

Riyadh Front - Riyadh

 1. GOLD
  1. 9:40am
  2. 4:15pm
  3. 12:35am
 2. Standard
  1. 9:40am
  2. 2:00pm
  3. 4:00pm
  4. 7:50pm
  5. 10:00pm
  6. 12:00am
  7. 1:40am

Riyadh Park - Riyadh

 1. Standard
  1. 7:50pm
  2. 12:00am
  3. 2:00am

The Roof - Riyadh

 1. Standard
  1. 10:00am
  2. 4:00pm
  3. 6:40pm
  4. 9:30pm
  5. 2:00am

West Avenue Mall - Dammam

 1. Standard
  1. 3:50pm
  2. 10:50pm
  3. 1:10am


Al Qasr Mall - Riyadh

 1. Standard
  1. 3:50pm
  2. 8:40pm
  3. 12:45am

Atyaf Mall - Riyadh

 1. Standard
  1. 1:30pm
  2. 3:50pm
  3. 8:30pm
  4. 10:40pm
  5. 12:45am

Kingdom Centre - Riyadh

 1. Standard
  1. 1:30pm
  2. 3:00pm
  3. 7:15pm
  4. 12:55am

Red Sea Mall - Jeddah

 1. Standard
  1. 1:50pm
  2. 6:40pm
  3. 11:30pm

Riyadh Front - Riyadh

 1. GOLD
  1. 9:05am
  2. 3:50pm
  3. 9:50pm
 2. Standard
  1. 1:30pm
  2. 7:00pm
  3. 11:50pm
  4. 1:50am

Riyadh Park - Riyadh

 1. Standard
  1. 9:30am
  2. 3:00pm
  3. 6:20pm
  4. 8:40pm
  5. 11:00pm
  6. 1:20am

The Roof - Riyadh

 1. Standard
  1. 6:30pm
  2. 11:10pm

West Avenue Mall - Dammam

 1. Standard
  1. 1:45pm
  2. 11:35pm

Al Qasr Mall - Riyadh

 1. Kids
  1. 10:00am
  2. 2:00pm
  3. 4:00pm
  4. 7:00pm
  5. 9:00pm
 2. Standard
  1. 9:20am

Atyaf Mall - Riyadh

 1. Kids
  1. 10:00am
  2. 2:00pm
  3. 4:00pm
  4. 6:15pm
  5. 8:15pm
  6. 10:15pm

Red Sea Mall - Jeddah

 1. Kids
  1. 9:20am
  2. 2:20pm
  3. 8:40pm
 2. Standard
  1. 9:00pm

Riyadh Front - Riyadh

 1. Kids
  1. 2:10pm
  2. 6:15pm
  3. 8:15pm
  4. 11:35pm
 2. Standard
  1. 10:00am

Riyadh Park - Riyadh

 1. Kids
  1. 9:40am
  2. 4:00pm
  3. 6:20pm
  4. 9:10pm
 2. Standard
  1. 1:00pm

The Roof - Riyadh

 1. Kids
  1. 7:10pm
  2. 9:15pm
 2. Standard
  1. 9:35am
  2. 1:15pm

West Avenue Mall - Dammam

 1. Kids
  1. 6:15pm
 2. Standard
  1. 9:50am
  2. 12:50pm

Al Qasr Mall - Riyadh

 1. MAX
  1. 9:20am
  2. 1:00pm
  3. 3:40pm
  4. 7:00pm
  5. 9:45pm
  6. 12:30am
 2. Standard
  1. 11:40pm

Atyaf Mall - Riyadh

 1. Standard
  1. 9:10am
  2. 1:00pm
  3. 3:40pm
  4. 6:40pm
  5. 9:10pm
  6. 11:45pm
  7. 2:35am

Kingdom Centre - Riyadh

 1. Standard
  1. 2:15pm
  2. 3:40pm
  3. 6:45pm
  4. 10:30pm
  5. 11:45pm

Red Sea Mall - Jeddah

 1. IMAX
  1. 1:40pm
  2. 6:40pm
  3. 9:20pm
  4. 11:55pm
  5. 2:25am
 2. GOLD
  1. 9:35am
  2. 4:15pm
  3. 9:25pm
 3. Standard
  1. 9:10pm
  2. 3:05am

Riyadh Front - Riyadh

 1. MAX
  1. 9:20am
  2. 1:00pm
  3. 3:40pm
  4. 6:15pm
  5. 8:50pm
  6. 11:30pm
  7. 2:00am
 2. GOLD
  1. 10:00am
  2. 1:30pm
  3. 3:40pm
  4. 6:30pm
  5. 9:00pm
  6. 11:40pm
  7. 2:20am

Riyadh Park - Riyadh

 1. Standard
  1. 9:20am
  2. 1:00pm
  3. 3:40pm
  4. 6:10pm
  5. 8:45pm
  6. 11:20pm
  7. 2:00am

The Roof - Riyadh

 1. Standard
  1. 9:00am
  2. 1:00pm
  3. 3:40pm
  4. 6:15pm
  5. 8:40pm
  6. 11:10pm
  7. 1:45am

West Avenue Mall - Dammam

 1. MAX
  1. 1:05pm
  2. 6:00pm
  3. 10:55pm
 2. Standard
  1. 6:45pm
  2. 12:50amAtyaf Mall - Riyadh

 1. Standard
  1. 9:10am

Red Sea Mall - Jeddah

 1. Standard
  1. 9:00am

Riyadh Front - Riyadh

 1. Standard
  1. 9:20am
  2. 3:15pm
  3. 9:40pm

The Roof - Riyadh

 1. Standard
  1. 9:00am


Al Qasr Mall - Riyadh

 1. Standard
  1. 9:40am
  2. 1:00pm
  3. 3:40pm
  4. 6:30pm
  5. 9:00pm
  6. 11:30pm

Atyaf Mall - Riyadh

 1. Standard
  1. 6:20pm
  2. 9:55pm
  3. 12:25am
  4. 2:40am

Kingdom Centre - Riyadh

 1. Standard
  1. 10:15pm
  2. 12:35am

Red Sea Mall - Jeddah

 1. GOLD
  1. 9:20am
  2. 4:15pm
  3. 10:40pm
 2. Standard
  1. 9:40am
  2. 4:05pm
  3. 1:45am
  4. 3:10am

Riyadh Front - Riyadh

 1. GOLD
  1. 1:00pm
  2. 6:50pm
  3. 12:00am
 2. Standard
  1. 9:00am
  2. 3:40pm
  3. 10:00pm
  4. 2:45am

Riyadh Park - Riyadh

 1. Standard
  1. 9:30am
  2. 3:40pm
  3. 9:30pm

The Roof - Riyadh

 1. Standard
  1. 7:00pm
  2. 2:00am

West Avenue Mall - Dammam

 1. Standard
  1. 5:45pm
  2. 10:50pm


Al Qasr Mall - Riyadh

 1. Standard
  1. 7:00pm

Al Qasr Mall - Riyadh

 1. Standard
  1. 9:30am
Red Sea Mall - Jeddah

 1. Kids
  1. 3:15am