View Times and Book

Al Qasr Mall - Riyadh

 1. Standard
  1. 3:15pm
  2. 5:50pm
  3. 6:00pm
  4. 6:15pm
  5. 6:30pm
  6. 6:45pm
  7. 7:35pm
  8. 8:30pm
  9. 8:50pm
  10. 9:15pm
  11. 11:00pm
  12. 11:25pm
  13. 11:59pm
  14. 12:15am

Kingdom Centre - Riyadh

 1. Standard
  1. 3:10pm
  2. 6:30pm
  3. 7:15pm
  4. 9:30pm
  5. 9:55pm
  6. 11:45pm
  7. 12:15am
  8. 12:45am

Red Sea Mall - Jeddah

 1. GOLD
  1. 3:00pm
  2. 6:30pm
  3. 9:20pm
  4. 11:55pm
 2. Standard
  1. 3:50pm
  2. 6:40pm
  3. 7:00pm
  4. 9:10pm
  5. 9:40pm
  6. 11:45pm

Riyadh Park - Riyadh

 1. Kids
  1. 12:45am
 2. Standard
  1. 3:15pm
  2. 6:00pm
  3. 8:30pm
  4. 11:00pm
  5. 1:30am

The Roof - Riyadh

 1. Kids
  1. 10:40pm
 2. Standard
  1. 3:20pm
  2. 3:20pm
  3. 6:30pm
  4. 6:45pm
  5. 7:30pm
  6. 10:10pm
  7. 11:40pm
  8. 11:59pm
  9. 12:50am

West Avenue Mall - Dammam

 1. Kids
  1. 1:05am
 2. Standard
  1. 3:00pm
  2. 6:45pm
  3. 8:45pm
  4. 9:05pm
  5. 11:45pm
  6. 12:50am