View Times and Book

Al Qasr Mall - Riyadh

 1. MAX
  1. 9:30am
  2. 12:30pm
  3. 3:15pm
  4. 6:00pm
  5. 8:40pm
  6. 11:05pm 3D
  7. 1:30am
 2. Standard
  1. 10:15am
  2. 12:45pm
  3. 3:15pm
  4. 6:30pm
  5. 9:10pm
  6. 11:40pm

Kingdom Centre - Riyadh

 1. Standard
  1. 9:15am
  2. 12:00pm
  3. 1:00pm
  4. 2:40pm
  5. 6:00pm
  6. 8:00pm
  7. 8:45pm
  8. 12:05am

Red Sea Mall - Jeddah

 1. IMAX
  1. 9:20am
  2. 11:50am
  3. 2:25pm
  4. 6:45pm
  5. 9:15pm
  6. 11:45pm
 2. GOLD
  1. 9:40am
  2. 12:40pm
  3. 3:20pm
  4. 7:00pm
  5. 9:45pm
  6. 12:20am
 3. Standard
  1. 8:35pm

Riyadh Front - Riyadh

 1. MAX
  1. 9:20am
  2. 12:00pm
  3. 2:30pm
  4. 5:45pm
  5. 8:15pm
  6. 11:00pm
  7. 1:30am

Riyadh Park - Riyadh

 1. IMAX
  1. 9:15am
  2. 12:00pm
  3. 2:30pm
  4. 5:50pm
  5. 8:20pm
  6. 10:50pm
  7. 1:20am

The Roof - Riyadh

 1. Kids
  1. 10:00pm
  2. 12:20am
 2. Standard
  1. 9:45am
  2. 12:30pm
  3. 3:15pm
  4. 6:30pm
  5. 9:00pm
  6. 11:25pm
  7. 1:45am

West Avenue Mall - Dammam

 1. MAX
  1. 9:40am
  2. 12:10pm
  3. 2:40pm
  4. 5:45pm
  5. 8:15pm
  6. 10:40pm
  7. 1:05am 3D

Al Qasr Mall - Riyadh

 1. Standard
  1. 10:15am
  2. 12:00pm
  3. 12:45pm
  4. 3:15pm
  5. 5:45pm
  6. 6:30pm
  7. 9:15pm
  8. 11:00pm
  9. 11:55pm

Kingdom Centre - Riyadh

 1. Standard
  1. 9:45am
  2. 12:30pm
  3. 2:40pm
  4. 3:20pm
  5. 7:20pm
  6. 10:00pm
  7. 10:00pm
  8. 1:00am

Red Sea Mall - Jeddah

 1. Standard
  1. 10:20am
  2. 12:50pm
  3. 3:20pm
  4. 7:00pm
  5. 9:50pm
  6. 12:15am

Riyadh Front - Riyadh

 1. Standard
  1. 9:00am
  2. 11:30am
  3. 2:00pm
  4. 6:15pm
  5. 9:15pm
  6. 11:45pm

Riyadh Park - Riyadh

 1. Kids
  1. 12:00pm
  2. 6:15pm
  3. 11:10pm

The Roof - Riyadh

 1. Standard
  1. 9:00am
  2. 11:30am
  3. 2:00pm
  4. 6:15pm
  5. 8:45pm
  6. 11:10pm
  7. 1:30am

West Avenue Mall - Dammam

 1. Standard
  1. 10:00am
  2. 12:30pm
  3. 3:00pm
  4. 7:55pm
  5. 10:20pm
  6. 12:45am

Al Qasr Mall - Riyadh

 1. Standard
  1. 9:15am
  2. 9:50am
  3. 10:00am
  4. 12:20pm
  5. 12:40pm
  6. 2:45pm
  7. 3:00pm
  8. 3:15pm
  9. 6:10pm
  10. 6:15pm
  11. 8:20pm
  12. 8:40pm
  13. 8:50pm
  14. 11:10pm
  15. 11:25pm
  16. 1:35am

Kingdom Centre - Riyadh

 1. Standard
  1. 9:15am
  2. 9:45am
  3. 12:00pm
  4. 12:40pm
  5. 2:40pm
  6. 6:30pm
  7. 7:00pm
  8. 7:20pm
  9. 12:10am

Red Sea Mall - Jeddah

 1. GOLD
  1. 9:20am
  2. 12:20pm
  3. 3:00pm
  4. 6:20pm
  5. 9:00pm
  6. 11:40pm
 2. Standard
  1. 9:50am
  2. 10:00am
  3. 11:10am
  4. 12:30pm
  5. 3:00pm
  6. 3:25pm
  7. 3:50pm
  8. 6:20pm
  9. 8:50pm
  10. 9:15pm
  11. 11:30pm

Riyadh Front - Riyadh

 1. Standard
  1. 9:00am
  2. 11:30am
  3. 11:45am
  4. 2:30pm
  5. 5:50pm
  6. 8:35pm
  7. 11:10pm
  8. 11:20pm

Riyadh Park - Riyadh

 1. Kids
  1. 9:30am
  2. 2:30pm
  3. 8:40pm
  4. 1:30am

The Roof - Riyadh

 1. Standard
  1. 9:15am
  2. 12:00pm
  3. 2:30pm
  4. 2:30pm
  5. 5:50pm
  6. 8:20pm
  7. 10:50pm
  8. 1:15am
  9. 1:20am

West Avenue Mall - Dammam

 1. Standard
  1. 9:20am
  2. 11:50am
  3. 1:10pm
  4. 2:20pm
  5. 7:05pm
  6. 9:35pm
  7. 10:55pm
  8. 12:25am

Al Qasr Mall - Riyadh

 1. Standard
  1. 9:30am
  2. 12:00pm
  3. 2:20pm
  4. 5:45pm
  5. 8:00pm
  6. 10:15pm
  7. 12:20am

Kingdom Centre - Riyadh

 1. Standard
  1. 8:45am
  2. 11:30am
  3. 2:10pm
  4. 6:30pm
  5. 11:30pm
  6. 12:35am

Red Sea Mall - Jeddah

 1. GOLD
  1. 4:00pm
  2. 9:20pm
 2. Standard
  1. 9:00am
  2. 1:40pm
  3. 6:40pm
  4. 11:45pm

Riyadh Front - Riyadh

 1. Standard
  1. 9:40am
  2. 12:00pm
  3. 2:30pm
  4. 6:30pm
  5. 9:15pm
  6. 11:45pm

Riyadh Park - Riyadh

 1. Kids
  1. 10:20pm
  2. 12:30am

The Roof - Riyadh

 1. Standard
  1. 9:30am
  2. 11:30am
  3. 12:00pm
  4. 2:45pm
  5. 6:00pm
  6. 6:15pm
  7. 8:20pm
  8. 10:30pm
  9. 10:30pm
  10. 12:40am

West Avenue Mall - Dammam

 1. Kids
  1. 10:00pm
  2. 12:10am
Al Qasr Mall - Riyadh

 1. Standard
  1. 5:45pm

Riyadh Front - Riyadh

 1. Standard
  1. 6:15pmAl Qasr Mall - Riyadh

 1. Standard
  1. 12:30pm
  2. 1:00am

Riyadh Front - Riyadh

 1. Standard
  1. 12:30pm
  2. 9:30pm

Al Qasr Mall - Riyadh

 1. Standard
  1. 9:00am
  2. 11:15am

Al Qasr Mall - Riyadh

 1. Kids
  1. 12:55am

Red Sea Mall - Jeddah

 1. Kids
  1. 1:15am