View Times and Book


Al Qasr Mall - Riyadh

 1. MAX
  1. 12:25pm
  2. 3:00pm
  3. 6:20pm
  4. 9:00pm
  5. 11:50pm
 2. Standard
  1. 12:20am

Kingdom Centre - Riyadh

 1. Standard
  1. 12:45pm
  2. 3:25pm
  3. 6:00pm
  4. 8:35pm
  5. 11:50pm

Red Sea Mall - Jeddah

 1. IMAX
  1. 12:45pm
  2. 3:35pm
  3. 6:30pm
  4. 9:15pm
  5. 11:55pm
 2. GOLD
  1. 12:20pm
  2. 3:35pm
  3. 7:00pm
  4. 10:00pm
  5. 12:50am

Riyadh Front - Riyadh

 1. MAX
  1. 12:20pm
  2. 3:00pm
  3. 5:30pm
  4. 8:00pm
  5. 10:30pm
  6. 1:00am
 2. GOLD
  1. 12:20pm
  2. 3:00pm
  3. 7:00pm
  4. 9:50pm
  5. 12:30am
 3. Standard
  1. 1:00am

Riyadh Park - Riyadh

 1. IMAX
  1. 11:50am
  2. 2:30pm
  3. 5:50pm
  4. 8:20pm
  5. 10:55pm
  6. 1:30am

The Roof - Riyadh

 1. Standard
  1. 12:30pm
  2. 3:00pm
  3. 6:15pm
  4. 8:45pm
  5. 11:15pm
  6. 1:45am

West Avenue Mall - Dammam

 1. MAX
  1. 12:10pm
  2. 3:00pm
  3. 5:30pm
  4. 8:20pm
  5. 1:30am

Al Qasr Mall - Riyadh

 1. Standard
  1. 11:50am
  2. 2:35pm
  3. 6:00pm
  4. 9:10pm
  5. 11:59pm

Kingdom Centre - Riyadh

 1. Standard
  1. 12:10pm
  2. 1:45pm
  3. 3:00pm
  4. 6:50pm
  5. 11:50pm

Red Sea Mall - Jeddah

 1. GOLD
  1. 12:45pm
  2. 6:30pm
  3. 12:20am
 2. Standard
  1. 12:40pm
  2. 6:15pm
  3. 11:59pm

Riyadh Front - Riyadh

 1. GOLD
  1. 2:50pm
  2. 7:00pm
  3. 12:30am
 2. Standard
  1. 11:50am
  2. 2:35pm
  3. 7:00pm
  4. 9:50pm
  5. 12:35am

Riyadh Park - Riyadh

 1. Kids
  1. 2:30pm
  2. 8:00pm
  3. 1:20am

The Roof - Riyadh

 1. Standard
  1. 11:50am
  2. 2:35pm
  3. 7:00pm
  4. 9:45pm
  5. 12:30am

West Avenue Mall - Dammam

 1. Standard
  1. 11:35am
  2. 5:00pm
  3. 12:45am

Al Qasr Mall - Riyadh

 1. Kids
  1. 11:59pm
 2. Standard
  1. 1:25pm
  2. 3:30pm
  3. 5:45pm
  4. 7:50pm
  5. 10:00pm

Kingdom Centre - Riyadh

 1. Standard
  1. 1:15pm
  2. 4:00pm
  3. 5:30pm
  4. 9:35pm
  5. 11:10pm
  6. 1:50am

Red Sea Mall - Jeddah

 1. Standard
  1. 11:45am
  2. 1:45pm
  3. 4:00pm
  4. 7:00pm
  5. 9:00pm
  6. 11:00pm
  7. 1:00am

Riyadh Front - Riyadh

 1. Standard
  1. 12:20pm
  2. 3:20pm
  3. 5:40pm
  4. 6:20pm
  5. 8:20pm
  6. 10:20pm
  7. 12:20am

Riyadh Park - Riyadh

 1. Standard
  1. 12:15pm
  2. 5:30pm
  3. 10:15pm

The Roof - Riyadh

 1. Standard
  1. 1:15pm
  2. 3:15pm
  3. 6:20pm
  4. 8:20pm
  5. 10:20pm
  6. 12:20am

West Avenue Mall - Dammam

 1. Standard
  1. 3:15pm
  2. 5:00pm
  3. 5:15pmAl Qasr Mall - Riyadh

 1. Kids
  1. 9:45pm
  2. 12:10am
 2. Standard
  1. 12:15pm
  2. 3:00pm
  3. 6:20pm
  4. 8:55pm
  5. 11:35pm

Kingdom Centre - Riyadh

 1. Standard
  1. 12:45pm
  2. 3:00pm
  3. 8:35pm
  4. 10:30pm
  5. 1:20am

Red Sea Mall - Jeddah

 1. Kids
  1. 11:50pm
 2. Standard
  1. 3:30pm
  2. 9:20pm

Riyadh Front - Riyadh

 1. Kids
  1. 12:30am
 2. Standard
  1. 2:00pm
  2. 5:30pm
  3. 8:00pm
  4. 10:30pm
  5. 1:00am

Riyadh Park - Riyadh

 1. Kids
  1. 12:00pm
  2. 5:30pm
  3. 10:50pm

The Roof - Riyadh

 1. Kids
  1. 8:00pm
  2. 10:30pm
  3. 1:00am

West Avenue Mall - Dammam

 1. Kids
  1. 12:05am
 2. Standard
  1. 2:25pm
  2. 7:40pm


Al Qasr Mall - Riyadh

 1. Standard
  1. 12:00pm
  2. 12:25pm
  3. 2:30pm
  4. 3:00pm
  5. 5:30pm
  6. 6:00pm
  7. 8:00pm
  8. 8:45pm
  9. 10:25pm
  10. 11:20pm
  11. 12:15am

Kingdom Centre - Riyadh

 1. Standard
  1. 12:15pm
  2. 6:00pm
  3. 7:20pm
  4. 12:50am

Red Sea Mall - Jeddah

 1. GOLD
  1. 11:40am
  2. 2:30pm
  3. 6:00pm
  4. 9:00pm
  5. 12:00am
 2. Standard
  1. 12:30pm
  2. 1:40pm
  3. 3:30pm
  4. 6:30pm
  5. 9:15pm
  6. 12:10am

Riyadh Front - Riyadh

 1. GOLD
  1. 2:00pm
  2. 6:00pm
  3. 9:00pm
  4. 11:30pm
 2. Standard
  1. 12:00pm
  2. 3:00pm
  3. 6:00pm
  4. 8:45pm
  5. 11:45pm

Riyadh Park - Riyadh

 1. Kids
  1. 3:00pm
  2. 9:30pm

The Roof - Riyadh

 1. Standard
  1. 12:00pm
  2. 2:35pm
  3. 5:30pm
  4. 8:10pm
  5. 10:45pm
  6. 1:30am

West Avenue Mall - Dammam

 1. MAX
  1. 10:55pm
 2. Standard
  1. 11:50am
  2. 2:40pm
  3. 7:15pm
  4. 9:50pm
  5. 12:25amAl Qasr Mall - Riyadh

 1. Standard
  1. 5:30pm

Riyadh Front - Riyadh

 1. Standard
  1. 1:00am

Al Qasr Mall - Riyadh

 1. Kids
  1. 3:30pm
  2. 7:50pm

Riyadh Front - Riyadh

 1. Kids
  1. 8:20pm

West Avenue Mall - Dammam

 1. Kids
  1. 3:10pm

Riyadh Front - Riyadh

 1. Kids
  1. 12:40am